مسئولین گروه

 

مدیریت گروه

دکتر علی مصیب زاده

معاونت گروه

 

مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه شهرسازی

Urban@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32754632

__________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:66  این هفته:2256  این ماه:9228  امسال:78068