مسئولین گروه

مدیریت گروه

آقای دکتر مرتضی خسرونیا

معاونت گروه

 

مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه معماری

Architecture@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32754632

__________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:48  این هفته:2238  این ماه:9210  امسال:78050