فرم های مورد نیاز برا ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از آغاز فرآیند جلسه دفاعیه تا فارغ التحصیلی

انتخاب استاد راهنما

تعیین

زمان دفاع

حین دفاع

بعد از دفاع

تسویه حساب

تمدید سنوات

کمسیون

موارد خاص

درخواست های

دانشجو

فرم

شماره 1

ارزیابی

کمیته هیات داوران

تسویه داخلی

درخواست مجوز

درخواست مجوز

درخواست مجوز

 

شماره 2

نمره

 

تسویه

 

 

 

 

شماره 3

 

 

تحویل نسخ

 

 

 

 

شماره 4

 

 

تطبیق واحد

 

 

 

 

 

 

 

گزارش نهایی

 

 

 

 

 

 

 

فرم 100

 

 

 

 

 

 

 

تعهد نامه رفتارعلمی

 

 

 

/ نکته : دانشجویان گرامی ؛فرم هایی که در قالب فرمت word می باشند می بایست با استفاده از تایپ کامپیوتری تکمیل گردد/

__________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:147  این هفته:2005  این ماه:8534  امسال:74370