تریبون آزاد با موضوع عدم انگیزش تحصیلی توسط دانشجویان دانشکده هنر و اقتصاد در مورخ 20 آذر برگزار گردید.


 


__________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:118  این هفته:1976  این ماه:8505  امسال:74341